Tingkat

    Level 1 : KITAB MUAMALAH

    Islam telah menetapkan dasar-dasar hukum tentang semua hal yang berkaitan dengan manusia dalam mengurus harta dan profesi kerja masing-masing, baik bagi yang kaya ataupun yang miskin.